Publikohet Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2022-2031

Prishtinë, 16.03.2023 – Pas miratimit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës të Strategjisë së Energjisë të Republikës së Kosovës 2022-2031, Ministria e Ekonomisë ka publikuar Strategjinë në ueb-faqe.


Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2022-2031 më 8 mars 2023.


Strategjinë mund ta gjeni në linkun në vijim: https://me.rks-gov.net/sq/strategjite
 

KOSOVO IN UNESCO