Kontakti

Departamenti i Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative

Drejtor i Departamentit: Agim Kukaj
Tel: 038 200 215 87
Email: agim.kukaj@rks-gov.net

njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO