Kontakti

ADRESA:
QEVERIA E KOSOVËS/ MINISTRIA E EKONOMISË
SHESHI "ZAHIR PAJAZITI", NR. 36
10000 PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS

 

KABINETI I MINISTRES:

 

Ministre: ARTANE RIZVANOLLI

Mentor Arifaj - Zëvendësministër
Email: mentor.arifaj@rks-gov.net


Verona Rexhepi - Asistente Ekzekutive e Ministres

Tel:
+383 (38) 200 215-00/01
Email: verona.rexhepi@rks-gov.net


Arita Bajra - Asistente administrative e ministres

arita.bajra@rks-gov.netSEKRETAR I PËRGJITHSHËM:

Fatos Qerimi
Tel: +383 (38) 200215/35              
        +383 (38) 200215/49
Email: fatos.qerimi@rks-gov.net

 

Arbnor Hoxha

Zyrtar përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit


 

STRUKTURA ORGANIZATIVE:

DEPARTAMENTI I INTEGRIMIT EVROPIAN, KOORDINIMIT TË POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK
Drejtore e Departamentit: Leonita Shabani - Mullarama
Email: Leonita.shabani@rks-gov.net 
Tel:
+383 (38) 200 215-94

DEPARTAMENTI I ENERGJISË
Drejtor i Departamentit të Energjisë: Luan Morina
Email: luan.morina@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-09


DEPARTAMENTI I MINIERAVE
Drejtor i Departamentit të Minierave: Skender Sallahi
Email: Skender.Sallahi@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-13

DEPARTAMENTI I POSTË-TELEKOMUNIKACIONIT DHE TEKNOLOGJISË INFORMATIVE E KOMUNIKUESE
Drejtor i Departamentit: Agim Kukaj
Email: Agim.Kukaj@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-86


DEPARTAMENTI LIGJOR
Drejtor i Departamentit: Naim Zeqiri
Email: naim.R.zeqriri@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-11


DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME
Drejtor i Departamentit: Agim Thaçi
Email: Agim.Thaci@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-31


NJËSIA PËR POLITIKA DHE MONITORIM TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE

Tel: 038/ 200-215 59

SHËRBIMI GJEOLOGJIK I KOSOVËS
Kryshef  Ekzekutiv: Fidaim Sahiti
Email: Fidaim.Sahiti@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 212 00


AGJENCIA E KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË
Kryshef  Ekzekutiv: Arsim Kuliqi               
Email: Arsim.kuliqi@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-55


DIVIZIONI I PROKURIMIT
Udhëheqës i Divizionit: Selami Berisha
Email: selami.berisha@rks-gov.net

Tel:
+383 (38) 200 215-32


INSPEKTORATI I ENERGJISË
Udhëheqës i Inspektoratit: Hysni Komoni
Email: Hysni.Komoni@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215/33


DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK
Udhëheqëse e Divizionit: Diana Gjonbalaj          
Email: diana.gjonbalaj@rks-gov.netmea.info@rks-gov.net
Tel:
+383 (38) 200 215-05

njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO