Formularët

Të interesuarit për vlerësimin e sigurisë teknike të pajisjeve energjetike nga ana e inspektoratit duhet të plotësojnë KËRKESËN për vlerësimin e sigurisë teknike të pajisjeve. Pas plotësimit të kërkesës i njëjti dorëzohet në zyrën e Inspektoratit ose përmes postës elektronike në adresat:
sherafedin.muxhiu@rks-gov.net ose hysni.komoni@rks-gov.net

Për shkarkim të kërkesës KLIKO MË POSHTË: 

- FORMULAR I VLERËSIMIT TË SIGURISË TEKNIKE TË PAJISJEVE ENERGJETIKE 

 

 Gjithashtu të interesuarit për aplikim të marrjes së Autorizimit për shqyrtimin e pajisjeve nën presion  duhet të plotësojnë KËRKESËN PËR AUTORIZIM . Pas plotësimit të kërkesës i njëjti dorëzohet në zyrën e Inspektoratit ose përmes postës elektronike në adresat:
sherafedin.muxhiu@rks-gov.net  ose hysni.komoni@rks-gov.net

Për shkarkim të kërkesës KLIKO MË POSHTË:

- KËRKESË PËR AUTORIZIM

 

KOSOVO IN UNESCO